Legal Consultancy News

news 6.1

Các Luật có hiệu lực trong năm 2015

(inlaw.vn) – Năm 2015 sẽ có tổng cộng 25 Luật chính thức có hiệu lực. Trong đó có 13 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; 02 Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2015 và 10 Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Cụ thể:

13 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015:

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
 • Luật Việc làm
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các luật về thuế
 • Luật Hôn nhân và gia đình
 • Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 • Luật Công chứng
 • Luật Hải quan
 • Luật Xây dựng
 • Luật Đầu tư công
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
 • Luật Bảo vệ môi trường
 • Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 • Luật Phá sản.

02 Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2015:

 • Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
 • Luật tổ chức Tòa án nhân dân

10 Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2015

 • Luật Doanh nghiệp
 • Luật Đầu tư
 • Luật Kinh doanh Bất động sản
 • Luật Nhà ở
 • Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
 • Luật Giáo dục nghề nghiệp
 • Luật Công an nhân dân
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

INLAW


The innovations of Law on Housing 2014

(inlaw.vn) – Law on housing 2014 shall take effect from July 1, 2015,   regulating more innovative than Law on housing 2005. In this article scope, INLAW shall introduce gradually changed contents in Law on housing 2015 in comparative with Law […]


What are the innovations in business registration from July 1, 2015 ?

(inlaw.vn) – Law on enterprises (2014) shall take effect from July 1, 2015 , regulating more innovative than Law on enterprises 2005, such as: enterprise registration. In this article scope, INLAW would shall introduce changed contents in Law on enterprises […]


Civil dispute resolution

In case civil dispute resolution, instituting and gathering evidences as well as proving our well – grounded requirements are the most essential issues in order to protect our legitimate rights and interests. There are not many people understanding this problems, […]


18A-Floor 1-FOSCO1, 06 Phung Khac Khoan, DaKao ward, District 1, Ho Chi Minh city.
Email: lawyers@inlaw.vn