Dân sự

Dân sự

Trong lĩnh vực dân sự, INLAW sẽ đại diện và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các vụ tranh chấp về:

  • Quyền sở hữu tài sản.
  • Hợp đồng dân sự.
  • Thừa kế.
  • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
  • Đất đai.
  • Thi hành án dân sự.

THÔNG MINH – SÁNG TẠO – CHÍNH TRỰC là những yếu tố giúp giải quyết thành công các vụ tranh chấp mà Luật sư của chúng tôi đại diện.

Giải quyết tranh chấp Dân sự

Trong việc giải quyết tranh chấp dân sự, điều quan trọng nhất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình là tạo, thu thập chứng cứ và chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ. […]


© 2015 Inlaw, Phòng 18A-Tầng 1-Tòa nhà FOSCO1, 06 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Email: lawyers@inlaw.vn