Kinh doanh, thương mại

Kinh doanh, thương mại

Trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, INLAW sẽ đại diện và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các vụ tranh chấp về:

  • Mua bán hàng hóa.
  • Cung ứng dịch vụ
  • Phân phối
  • Vận chuyển
  • Đại lý, ký gởi.
  • Xây dựng.
  • Đầu tư, tài chính, ngân hàng.
  • Bảo hiểm.
  • Quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.
  • Thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

THÔNG MINH – SÁNG TẠO – CHÍNH TRỰC là những yếu tố giúp giải quyết thành công các vụ tranh chấp mà Luật sư của chúng tôi đại diện.

Giải quyết tranh chấp Dân sự

Trong việc giải quyết tranh chấp dân sự, điều quan trọng nhất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình là tạo, thu thập chứng cứ và chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ. […]


© 2015 Inlaw, Phòng 18A-Tầng 1-Tòa nhà FOSCO1, 06 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Email: lawyers@inlaw.vn